Energetski centri

MARS
KORENSKA ČAKRA  čije je tradicionalno ime Muladhara (što znači poreklo ili koren) predstavlja “korene” natusa i povezuje ga sa njegovim zemaljskim korenima ili poreklom – precima. 

Identitet: 
Fizičko telo.
Osnovna potreba: Potreba za fizičkom egzistencijom i “materijalizovanjem”.
Osnovni problem:
Strah.
Lokacija: Dno kičmenog stuba.
Povezanost sa delovima tela:

Rep kičme (coccyx) anus, rectum, išijadični nerv, noge, stopala, nadbubrežne žlezde (srž nadbubrežnih žlezda u kojima se luči hormone adrenalin).
Boja: Crvena.
Element: Zemlja (element koji ima najveću gustinu i najsporiju vibraciju).
Funkcija:

Opstanak, preživljavanje u materijalnoj realnosti, davanje temelja našem fizičkom telu i identitetu, sposobnost materijalizacije (hrana, kuća, zdravlje, sigurnost, novac), održavanje fizičke snage, zdravlja i izdržljivosti.
Smanjeni rad korenske čakre:
Previše trošenja novca
Otpor na promene
Sporo kretanje
Osećaj težine
Prejedanje
Sakupljanje nečega materijalnog
Radoholičarstvo
Preterani rad korenske čakre:

Diskonektovanost
Manja telesna težina
Nemir
Vezanost za nešto 
Strahovi
Anksioznost
Neuzemljenost
Neodgovornost
Izbalansirana korenska čakra dovodi do:

Uzemljenjosti
Dobrog fizičkog zdravlja
Udobnosti u sopstvenom telu
Osećaja bezbednosti i sigurnosti 
Dobrog života
Prosperiteta (finansijski)
Sposobnosti življenja u miru
Prisutnosti u sadašnjem trenutku 

Pitanja:
Da li se osećate NE-uzemljeno? 
Da li izbegavate tzv.osećaj “da ste u svom telu”?
Da li ste zadovoljni svojim telom? 
Da li izbegavate  (ili da li ste slabi u) vašim aktivnostima koje se tiču posla, kuće ili finansija?
Da li ste preokupirani svojim telom, radom, materijalnim stanjem, hranom, ili bezbednosti? 
Ulja koja pomažu u balansiranju korenske čakre su: 

Balance blend(osećaj uzemljenosti) 
Vetiver(centriranost i prisutnost) 
Patchouli(konekcija sa telom) 
Myrrh (konekcija sa zemljom) 
Ova ulja su moćna i balansiranje sa njima može biti veoma jednostavno. Ulja se preporučuju za polaznu tačku. Аko to intuitivno osećate vi možete izabrati i druga ulja za balansiranje korenske čakre.
Takođe, može se desiti i to da intuitivno osetite da je potrebno prvo poraditi na balansiranju neke druge čakre. 

VENERA

SAKRALNA ČAKRA – njeno  tradicionalno ime je Swadhisthana (što znači “zasladiti”) 

Identitet:  Emotivni identitet.
Osnovna potreba: Potreba za zadovoljstvom i privlačenjem.
Osnovni problem: Krivica.
Lokacija: Dva prsta ispod pupka.  
Povezanost sa delovima tela: Lumbalni deo kičme, gonade (polne žlezde) – jajnici, testisi i prostata, reproduktivni organi, bešika, bubrezi, donji stomak, tanko crevo, slepo crevo, slezina, telesne tečnosti. 
Boja:Narandžasta.
Element: Voda.
Funkcija: Emotivno povezivanje sa ovim centrum daje sposobnost uživanja u životu, kao i sposobnost da se osetimo zadovoljno i privlačno. Druga čakra je, naime, ključni centar preko koga se zaranja u svet čula,
pa se preko nje kreira natusovo uzbudjenje spram života, u kome se on oseća dobro i uživa.
Smanjeni rad sakralne čakre:

Emotivnost
Zavisnost
Opsesivnost
Seksualna zavisnost
Preosetljivost
Ograničenja
Promene raspoloženja
Preterani rad sakralne čakre:

Preterivanje
Gornje granice
Utrnulost
Kruto ponašanje
Strah vezan za seksualnost
Strah od promena 
Nedostatak strasti
Slabe socijalne veštine
Dosada

Izbalansirana  sakralna čakra dovodi do:

Sjajnih kretanja
Sposobnosti da se prihvati promena
Emocinalne inteligencije
Negovanja sebe i drugih
Zdravih navika
Sposobnosti uživanja 
Seksualnog zadovoljstva
Strasti
Pitanja:

Da li pravite mesta za uživanje u životu?
Da li poštujete svoje potrebe? 
Ulja koja pomažu u balansiranju sakralne čakre su: 

Melaleuca(otpuštanje ograničenja) 
Wild Orange(ispoljavanje obilja) 
Juniper Berry(hrabrost i samosvesnost) 
Cardamom (otpuštanje emocionalnih poremećaja) 
Ova ulja su moćna i balansiranje sa njima može biti veoma jednostavno. Ulja se preporučuju za polaznu tačku. Аko to intuitivno osećate vi možete izabrati i druga ulja za balansiranje sakralne čakre.
Takođe, može se desiti i to da intuitivno osetite da je potrebno prvo poraditi na balansiranju neke druge čakre. 

SUNCE

SOLARNI PLEKSUS – njeno  tradicionalno ime je Manipura (što znači “dragulj koji zrači” ili “grad dragulja”) 

Identitet: Ego identitet.
Osnovna potreba: Potreba za individualnošću i delovanjem, pravo da tražimo ono što nam treba (asertivnost), pravo na individualnost.
Osnovni problem: Sramota.
Lokacija:Nalazi se na području želuca, u solarnom pleksusu. 
Povezanost sa delovima tela: Gornji abdomen, želudac, jetra, žučna kesa, pancreas (gušterača), nadbubrežne žlezde, dvanaestopalačno crevo. 
Boja: Žuta.
Element: Vatra.
Funkcija: Sunčeva čakra daje osećaj svesti o sebi, pa je u svojoj razvijenoj formi ona sedište sopstva. U vezi je sa petom čakrom i kada energija izmedju ova dva energetska centra kruži, formira se kosmičko stanje svesti.
Dobro razvijen, treći centar daje veliku organizacionu sposobnost i ljude koji uspevaju da ostvare zamišljeno.

 

Smanjeni rad solarnog pleksusa:
Dominacija
Kontrola
Arogancija
Konkurentnost
Hiperaktivnost
Egoističnost
Radoholičnost
Preterani rad solarnog pleksusa:

Strah od postojanja
Usamljenost
Žrtva
Mentalitet
Poverenje
Slabo varenje
Osećaj nevoljenosti
Pasivnost
Nedostatak sreće
Ljubomora


Izbalansirani  solarni pleksus dovodi do:
Odgovornosti, pouzdanosti
Dobre samodiscipline
Pozitivnosti
Uverenosti
Topline
Energičnosti
Spontanosti, razigranosti
Sposobnosti preuzimanja rizika
Ulja koja pomažu u balansiranju solarnog pleksusa su: 

Melaleuca(otpuštanje ograničenja) 
DigestZen(pregled života) 
Cypress(pustiti stvari da teku) 
Ginger (samoosnaživanje)
Ova ulja su moćna i balansiranje sa njima može biti veoma jednostavno. Ulja se preporučuju za polaznu tačku. Аko to intuitivno osećate vi možete izabrati i druga ulja za balansiranje solarnog pleksusa.
Takođe, može se desiti i to da intuitivno osetite da je potrebno prvo poraditi na balansiranju neke druge čakre. 

MESEC

SRČANA ČAKRA – njeno  tradicionalno ime je Anahata (ovo je savršen zvuk, u kome su sadržani svi ostali zvukovi koji stvaraju manifestovanu realnost). 

Identitet: Društveni identitet.
Osnovna potreba: Bliskost. Potreba da volimo i da budemo voljeni.
Osnovni problem: Tuga.
Lokacija: Leži iza grudne kosti, u području srca.  
Povezanost sa delovima tela: Srce i srčana oblast, grudni koš, pluća i disajni putevi, grudi, dijafragma. 
Boja: Zelena, ružičasta.
Element: Vazduh.
Funkcija: Anahata je provodnik i posrednik između svih ostalih čakri. Preko nje se ostvaruje balans između tri donje (zemaljske, materijalne) i tri gornje (nebeske, mentalne) čakre.
Kroz ovaj energetski centar volimo bezuslovnom ljubavlju. Ovde se odvija povezivanje sa sobom i sa drugima.

 

Smanjeni rad srčane čakre:
Fokusiranje na druge
Slabe granice
Mučenje
ljubomora
Preterani rad srčane čakre:

Nedostatak empatije
Strah od intimnosti
Asocijalnost
Kritičnost
Usamljenost
Izbalansirana  srčana čakra dovodi do:

Brižnost
Saosećanje
Empatija
Prihvatanje
Samoljublje
Miroljubivost
Sadržajnost
Centriranost
Pitanja:

Da li govorite iz srca?
Da li volite svoje telo bez obzira na veličinu i oblik? 
Da li osluškujute svoje telo i da li mu dajete ono što mu treba (odmor, relaksaciju, hranu, itd)?
Da li sprovodite duhovnu – versku praksu (meditacija, molitva)?
Da li dozvoljavate sebi da volite i da budete voljeni?
Ulja koja pomažu u balansiranju srčane čakre su: 

On Guard(zaštita) 
Lavender(komunikacija)
Ylang Ylang(spajanje) 
Lime (čisto srce)
Ova ulja su moćna i balansiranje sa njima može biti veoma jednostavno. Ulja se preporučuju za polaznu tačku. Аko to intuitivno osećate vi možete izabrati i druga ulja za balansiranje srčane čakre.
Takođe, može se desiti i to da intuitivno osetite da je potrebno prvo poraditi na balansiranju neke druge čakre. 

MERKUR

GRLENA ČAKRA – njeno  tradicionalno ime je Vishudda (što znači “pročišćenje”). Da bi smo aktivirali i otvorili petu čakru, najpre moramo doći u stanje čišćenja grlenog kanala što je neophodan preduslov za put ka gornjim čakrama (šestoj i sedmoj). 
Identitet: Kreativni identitet.
Osnovna potreba: Potreba grlene čakre je da pronađe svoj sopstveni unutrašnji glas među gomilom glasova u unutrašnjem dijalogu (misli). Ovo je proces iznenađenja i buđenja najpre sebe samog, a potom i drugih.
Osnovni problem: Laži.
Lokacija: Leži na prednjoj strani vrata.  

 

Povezanost sa delovima tela: Vrat, ramena, grlo, štitna žlezda (smanjeni protok energije u grlenom centru dovešće do smanjene funkcije štitne žlezde, a povećani do povećane funkcije štite žlezde),
paratireoidn žlezde, vratni pršljenovi (posebno šesti i sedmi cervikalni vratni pršljenovi), jezik, vilični zglob. 
Boja: Svetlotirkiznoplava.
Element: Zvuk
Funkcija: Grlena čakra je naš kanal za razmenu ideja, gde se svest natusa prvi put meša i spaja sa Univerzalnom svešću te odatle dobija uvide, originalne ideje i inventivnost.
Kada pročisti i odblokira grleni centar, on otvara svoj kreativni kanal.

 

Smanjeni rad grlene čakre:
Težina ćutanja
Neprimeren govor
Glasnost
Govor iz glave (ne iz srca)
Preterani rad grlene čakre:

Strah od govora
Težina govora
Snebivljivost
Ne iznošenje svoje istine
Izbalansirana  grlena čakra dovodi do:

Rezonantan, pun glas
Jasna komunikacija sa drugima
Dobra komunikacija sa sobom
Dobar slušalac
Dobar osećaj za vreme i ritam
Kreativan život
Pitanja:

Da li govorim istinu?
Da li sam dobar slušalac? 
Da li sam svestan šta govorim sebi i drugima?
Da li mi je problem da čuvam tajnu?
Da li znam kad ne treba da kažem nešto?
Ulja koja pomažu u balansiranju grlene čakre su: 

Spearmint(jasnoća misli i pouzdanost govora) 
Frankincense(otkrivanje istine) 
Lavender(govor tvog srca) 
Ginger (samoosnaživanje)
Ova ulja su moćna i balansiranje sa njima može biti veoma jednostavno. Ulja se preporučuju za polaznu tačku. Аko to intuitivno osećate vi možete izabrati i druga ulja za balansiranje grlene čakre.
Takođe, može se desiti i to da intuitivno osetite da je potrebno prvo poraditi na balansiranju neke druge čakre. 

JUPITER 

TREĆE OKO  – njeno  tradicionalno ime je Ajna (što ima dva značenja “prepoznati” i “kontrolisati”). Zove se još i treće oko ili oko mudrosti – koje ukazuje na znanje bez saznanja o tome kako znamo. 


Identitet:  Arhetipski identitet.
Osnovna potreba: Potreba da se vidi.
Osnovni problem: Iluzije (svi oblici bega od stvarnosti), razdvajanje.
Lokacija: Čeona čakra, leži na području trećeg oka, iznad korena nosa i između obrva.  
Povezanost sa delovima tela: Autonomni nervni sistem, pituitarna žlezda (hipofiza), hipotalamus, čelo, slepoočnice, sinusi, kičmena moždina, oči, uši, nos. 
Boja: Indigoplava.
Element: Svetlost.
Funkcija: Glavna funkcija ove čakre je jasnovidost, koja predstavlja sposobnost da vidimo pravu prirodu stvari, sposobnost da vidimo iza “filtera uma”.
Dok su oči organ kojim se ostvaruje spoljnji vid, pomoću “trećeg oka” ostvaruje se unutrašnji vid, kojim vidimo sadržaj iza forme.
Smanjeni rad trećeg oka: 
Ne mogućnost koncentracije
Prekomerna fantazija
Nametljiva sećanja
Halucinacija
Noćne more
Opsesivnost
Preterani rad trećeg oka:
Ne mogućnost viđenja alternative
Skepticizam
Ne mogućnost vizualizacije
Poricanje
Neosetljivost

Izbalansirano  treće oko dovodi do:
Jaka intuicija
Prodiranje unutar sebe
Dobro pamćenje
Sposobnost vizualizacije
Vizionarsko vođenje kroz život
Pitanja:
Da li vam je teško da se fokusirate?
Da li vam predstavlja problem da stvari posmatrate drugačije? 
Da li vam predstavlja problem da zamislite plan?
Ulja koja pomažu u balansiranju trećeg oka su: 
Lemon(fokusiranje) 
Clary Sage(jasnoća i vizija) 
Peppermint(inspiracija)
Cedarwood (spajanje) 
Ova ulja su moćna i balansiranje sa njima može biti veoma jednostavno. Ulja se preporučuju za polaznu tačku. Аko to intuitivno osećate vi možete izabrati i druga ulja za balansiranje trećeg oka.
Takođe, može se desiti i to da intuitivno osetite da je potrebno prvo poraditi na balansiranju neke druge čakre. 

SATURN

KRUNSKA ČAKRA – njeno  tradicionalno ime je Sahasrara što u prevodu znači “lotos sa 1.000 latica” ili “lotos bez ijedne latice”
(kao Bog bez atributa, koji je neopisiv i nematerijalan, iako je sve i ništa istovremeno).  


Identitet: Univerzalni identitet, identitet jedinstva.
Osnovna potreba: Oživljavanje univerzalnog zakona.
Osnovni problem: Umor.
Lokacija: Vrh glave.  
Povezanost sa delovima tela: Kora velikog mozga, CNS, teme glave, kao i pinealna žlezda, koja je osetljiva na svetlost, kao i lučenje melatonina, čime reguliše našu svest o prolasku vremena.
Boja: Purpurna, bela.
Element: Božanska misao.
Funkcija: Sedma čakra je čakra duhovnosti. Da bismo je dosegli, potrebno je da predamo svoju volju i kontrolu i dozvolimo sebi da sledimo “tok”, što ponekad znači i da prihvatimo to gde jesmo bez onoga šta je moglo da bude i bez brige za to što će biti.
Prihvatanje je osnovni čin koji dovodi do razvezivanja od karme. 
Smanjeni rad krunske čakre: 
Odvajanje od tela
Duhovna zavisnost
Pametovanje
Konfuzija
Preterani rad krunske čakre:

Kruti sitem verovanja
Duhovni cinizam
Apatija
Poteškoće u učenju


Izbalansirana  krunska čakra dovodi do:
Duhovna povezanost
Mudrost i umeće
Inteligencija, prisustvo
Otvoren um, sposobnost da se pita
Sposobnost za asimilaciju i analizu informacija
Pitanja: 
Da li previše razmišljate o stvarima?
Da li vam je teško da kontrolišete misli? 
Da li ste kruti u svom sistemu verovanja?
Da li se osećate diskonektovano od duhovnosti?
Da li ste dubokoumni?
Ulja koja pomažu u balansiranju krunske čakre su: 

Frankincense(duhovno buđenje) 
Melissa(prihvatanje duhovnog vođenja) 
Sandalwood(zajedno sa “izvorom”) 
DDR Prime (transformacija)
Ova ulja su moćna i balansiranje sa njima može biti veoma jednostavno. Ulja se preporučuju za polaznu tačku. Аko to intuitivno osećate vi možete izabrati i druga ulja za balansiranje krunske čakre.
Takođe, može se desiti i to da intuitivno osetite da je potrebno prvo poraditi na balansiranju neke druge čakre. 

Pošaljite nam brzu poruku

ili idite na kontakt stranu
Molimo Vas, popunite sva obavezna polja.
Hvala! Vaš email je poslat.