Korisnički servis

Politika privatnosti

Politika privatnosti Salona unutrašnje lepote i spoznaje 

Salon unutrašnje lepote i spoznaje ne objavljuje, niti će ikada objaviti lične podatke svojih korisnika, sem onih podataka koje korisnici svojom voljom publikuju (na primer: korisničko ime, broj telefona, e-mail adresa nakon započete prepiske porukama, ali samo učesnicima prepiske). 
 

Salon unutrašnje lepote i spoznaje ne ustupa, niti će ikada ustupiti lične podatke svojih korisnika trećim licima, sem na pisani zahtev organa gonjenja Republike Srbije i u skladu sa Zakonom. 
 

Svi lični podaci korisnika Salona unutrašnje lepote i spoznaje su zaštićeni 128-bitnom AES enkripcijom, u svetu jednom od najjačih metoda zaštite podataka. 

 

Korišćenje kukija (cookies) 

Salon unutrašnje lepote i spoznaje koristi kukije, male tekstualne fajlove koji se smeštaju na računar korisnika kako bi se obezbedilo ispravno funkcionisanje sajta kao što su registracija i logovanje korisnika. 

 

Prosleđivanje podataka trećim stranama - 3rd party data sharing 

Salon unutrašnje lepote i spoznaje iz razloga analize svoje posećenosti koristi Google Analytics, web analitičku uslugu koju pruža Google, Inc. (Google). 
 

Google Analytics koristi kukije, male tekstualne fajlove koji se smeštaju na računar korisnika, koji omogućavaju Salonu unutrašnje lepote i spoznaje lakšu analizu načina na koji mu korisnici pristupaju. 
 

Informacije koje se na ovaj način prikupljaju o Vašem korišćenju Salon unutrašnje lepote i spoznaje (uključujući Vašu IP adresu, ali bez Vaših ličnih podataka) biće preneti i sačuvani kod Googlea, na serverima koji se nalaze na teritoriji SAD. 
 

Google će iskoristiti ove informacije u svrhu analize upotrebe čitavog sajta, kompajliranja izveštaja o aktivnosti na sajtu za račun Salona unutrašnje lepote i spoznaje, kao i za druge usluge u vezi sa aktivnostima na Salon unutrašnje lepote i spoznaje i upotrebom Interneta. 
 

Google će možda proslediti ove informacije trećim licima u situacijama u kojima to zakon nalaže, ili kada pomenuta treća lica obrađuju gorepomenute podatke u ime Googlea. 
 

Google neće povezati Vašu IP adresu sa bilo kojim drugim podacima koje poseduje. Google nikada neće dobiti Vaše lične podatke. 
 

Možete isključiti upotrebu kukija odabirom odgovarajućih podešavanja u Vašem web pretraživaču, ali treba napomenuti da na taj način nećete biti u mogućnosti da koristite Salon unutrašnje lepote i spoznaje u punoj njegovoj funkcionalnosti. Korišćenjem Salon unutrašnje lepote i spoznaje, pristajete na obradu svojih podataka preko Googlea, a na opisani način i u gore pomenute svrhe. 

 
 

 

Politika povraćaja novca

Ukoliko niste zadovoljni sa bilo kojim proizvodom koji ste kupili putem naše internet prodavnice, izvršićemo povraćaj novca za punu cenu proizvoda umanjenu za troškove poštarine prema Vama u roku od trideset (30) kalendarskih dana, pod uslovom da proizvod vratite u nekorištenom stanju uz originalnu ambalažu. 
 

Proizvodi bez originalne ambalaže se takođe mogu vratiti ali u tom slučaju ostvarujete povraćaj novca u iznosu 40% od pune cene proizvoda umanjene za troškove poštarine prema Vama. 
 

Za oštećene i korišćene proizvode ne vršimo povraćaj novca. Ukoliko želite ostvariti povraćaj novca za neki od proizvoda koji ste kupili putem naše internet prodavnice molimo Vas da sledite sledeće korake: 
 

Kontaktirajte našu službu za podršku korisnicima putem email adrese: yassessential@gmail.com da bi ste započeli proces povraćaja novca. 

Vrlo brzo ćete primiti kod koji ste dužni priložiti uz proizvod koji vraćate. 

1. Zapakujte proizvod u njegovu originalnu ambalažu i pošaljite ga u čvrstoj koverti sa zaštitnim balončićima kako bi ste osigurali da će proizvod biti vraćen bez pretrpljene štete. 

2. Uverite se da ste priložili kod koji ste primili od naše korisničke podrške u koraku jedan (možete ga odštampati ili napisati na komadu papira). 
 

Kada proizvod bude primljen i detaljno pregledan, primićete konfirmacijski email sa detaljima o povraćaju novca. 

 

 

 

Uslovi korišćenja

Doborodošli na sajt Salon unutrašnje lepote i spoznaje. 
 

Interaktivna usluga koju pruža firma Salon unutrašnje lepote i spoznaje sa sedištem u Subotici (dalje u tekstu: Salon unutrašnje lepote i spoznaje) putem internet stranice Salon unutrašnje lepote i spoznaje koja je u njenom vlasništvu sastoji se od upravljanja sadržajem, provođenja finansijskih transakcija, organizacije i posredovanja pri prodaji kao i pružanju usluga putem interneta. 
 

Korišćenjem internet stranica Salon unutrašnje lepote i spoznaje smatra se da ste u potpunosti upoznati i saglasni sa ovde navedenim Uslovima korišćenja / Uslovima prodaje / Izjavom o poverljivosti podataka. Ukoliko se sa istima ne slažete i ne prihvatate ih, molimo Vas da ne koristite ovu internet stranicu. 
 

Uslovi korišćenja odnose se na korišćenje internet stranica Salon unutrašnje lepote i spoznaje od strane korisnika. Svakim daljim korišćenjem ovih Internet stranica nakon upoznavanja sa Uslovima korišćenja, smatra se da su korisnici saglasni sa ovde navedenim uslovima i pravilima i da pristaju na korišćenje Internet stranica u skladu sa tim uslovima. 
 

Korisnik je odgovoran za zaštitu poverljivosti lozinki koje se pojavljuju i kreiraju pri korišćenju usluga koje pruža Salon unutrašnje lepote i spoznaje. Takođe, krajnji korisnik je upoznat i saglasan sa činjenicom da pri korišćenju internet mreže ponekad može doći do tehničkih problema pri funkcionisanju iste, a sa tim i do prekida usluga. 
 

Takvi i slični događaji su van mogućnosti kontrole od strane Salona unutrašnje lepote i spoznaje, pa iz tog razloga Salon unutrašnje lepote i spoznaje ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili neki drugi događaj do kog može doći za vreme pružanja usluga od strane Salona unutrašnje lepote i spoznaje. Korisnik je saglasan sa tim da pristup internet stranici Salon unutrašnje lepote i spoznaje ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen iz razloga kako rutinskog održavanja stranice tako i iz drugih razloga za koje nije odgovoran Salon unutrašnje lepote i spoznaje. 
 

Korisnik ili krajnji korisnik je svaka osoba koja na bilo koji način kako neposredno tako i posredno koristi ili je koristila usluge Salona unutrašnje lepote i spoznaje. Salon unutrašnje lepote i spoznaje zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ili ukine bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vreme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korišćenje internet stranice. Isto tako, Salon unutrašnje lepote i spoznaje može prestati sa slanjem informacija ili dela informacija, može promeniti ili ukinuti bilo koji način prenosa podataka, može promeniti brzine prenosa podataka, kao i bilo koje druge karakteristike. 
 

Salon unutrašnje lepote i spoznaje zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodnog obaveštenja, ukoliko to smatra potrebnim, da ukine ili izmeni bilo koji od ovde navedenih Uslova korišćenja internet stranice i / ili Izjavu o poverljivosti podataka.Predmetne izmene mogu između ostalog uključivati i uvođenje određenih naknada ili naplata, stoga savetujemo korisnike da periodično ponovo detaljno pročitaju informacije sadržane u Uslovima korišćenja i Izjavu o poverljivosti podataka, kako bi bili informisani o eventualnim promenama. 
 

U slučaju da dođe do promene Uslova korišćenja i / ili Izjave o poverljivosti podataka, a korisnik nastavi da koristi našu internet stranicu, smatra se da prihvata Uslove korišćenja i Izjavu o poverljivosti podataka u izmenjenom obliku.  Svaka eventualna izmena ili brisanje uslova korišćenja važeća je za treća lica odmah po objavi na internet stranici Salon unutrašnje lepote i spoznaje. 
 

Svako korišćenje, osim upoznavanja sa izmenama uslova, predmetnih internet stranica od strane krajnjeg korisnika nakon takve promene podrazumevaće se kao prihvatanje tih promena.Obaveza i dužnost korisnika je da koristi internet stranicu Royal Balm isključivo u skladu sa propisima Republike Srbije, kao i sa opštim moralnim i etičkim načelima. 
 

Korisnik je isključivo odgovoran za nabavku i održavanje svoje računarske opreme, uključujući celokupan hardver i softver koji poseduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korišćenje internet stranice Salon unutrašnje lepote i spoznaje, isto tako samostalno snosi i sve troškove vezane za to. 
 

Salon unutrašnje lepote i spoznaje isključuje svaku odgovornost za bilo kakva oštećenja opreme i drugih stvari krajnjeg korisnika koja eventualno mogu nastati kao posledica korišćenja internet stranice Salon unutrašnje lepote i spoznaje. Korišćenjem internet stranice Salon unutrašnje lepote i spoznaje od strane korisnika, smatra se da je korisnik saglasan da sva komunikacija i interakcija koja se odvija putem internet stranice Salon unutrašnje lepote i spoznaje mora biti u skladu sa ovim Uslovima korišćenja. 
 

Korisnici ne smeju putem ovih internet stranica objavljivati, prenositi ili činiti dostupnim na bilo koji način nikakve materijale čijim sadržajem se krše prava drugih, na primer, sadržaj koji je uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost itd..., kao ni materijale nezakonitog sadržaja i forme. Salon unutrašnje lepote i spoznaje zadržava diskreciono pravo da samo oceni da li je došlo do povrede obaveza od strane korisnika.  
 

Svi materijali koji se nalaze na internet stranici Salon unutrašnje lepote i spoznaje su vlasništvo Salona unutrašnje lepote i spoznaje, pa su kao takvi zaštićeni zakonom, ili se koriste u skladu sa odobrenjem nosioca autorskih prava i nosioca prava na pečat i / ili dizajn, kao i u skladu sa drugim potrebnim odobrenjima. Salon unutrašnje lepote i spoznaje je takođe nosilac autorskih prava na celokupnom idejnom sadržaju internet stranice Salona unutrašnje lepote i spoznaje neophodnom za ispravno i nesmetano funkcionisanje projekta. 
 

Zabranjena je bilo kakva distribucija, kopiranje, prenos, povezivanje, objavljivanje ili na bilo koji način menjanje ovih internet stranica bez pismenog odobrenja Salona unutrašnje lepote i spoznaje. Svako kršenje pomenute zabrane može imati za posledicu povredu autorskih prava, prava pečata, ili nekog drugog prava pa stoga može da proizvede neželjene efekte kao što su pokretanja više vrsta sudskih postupaka, a posebno može dovesti do krivičnog gonjenja. Korisnik ne sme menjati, objavljivati, prenositi, učestvovati u prenosu ili prodaji ili na bilo koji drugi način iskorišćavati bilo koji sadržaj sa internet stranice Salon unutrašnje lepote i spoznaje, u celosti ili delimično. 
 

Takođe nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prenos, izdavanje ili komercijalno iskorišćavanje preuzetog materijala. Korisnik može sa internet stranice Salon unutrašnje lepote i spoznaje preuzimati, popunjavati i čuvati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite i lične upotrebe. 
 

 Korisnik se izričito obavezuje da neće na internet stranicama Salon unutrašnje lepote i spoznaje postavljati, objavljivati, ili na bilo koji drugi način činiti dostupnim bilo kakav materijal koji podleže autorskom pravu, pečatu, ili drugim pravima, bez izričitog odobrenja nosioca tih prava, pa je kao takav isključivo odgovoran za eventualnu štetu nastalu kršenjem ove svoje obaveze. 
 

Do saznanja da li je neki od materijala na internet stranici zaštićen nekim od prava, korisnik mora doći samostalno, pa stoga Salon unutrašnje lepote i spoznaje nije u obavezi da takve informacije iznosi ili objavljuje. Postavljanjem materijala od strane korisnika bilo kog sadržaja na bilo koji deo internet stranice Salon unutrašnje lepote i spoznaje, korisnik garantuje da je nosilac prava na tim materijalima dao Salonu unutrašnje lepote i spoznaje pravno valjano, besplatno, neograničeno pravo / licencu na korištenje, reprodukciju, modifikovanje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala. 
 

Drugi korisnici imaju pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala samo za njihovu vlastitu i ličnu upotrebu.Korisnik je saglasan da je korišćenje internet stranica Salon unutrašnje lepote i spoznaje isključivo na njegovu vlastitu odgovornost. Salon unutrašnje lepote i spoznaje, kao ni jedna treća osoba povezana sa njom, ne garantuju ni na koji način da upotreba ove internet stranice neće biti prekinuta, ili da će biti bez poteškoća u radu. Isto tako Salon unutrašnje lepote i spoznaje nije odgovoran za posledice koje mogu nastati upotrebom ove internet stranice, kao ni za tačnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe date preko ovih internet stranica. 
 

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve eventualno nastale štete ili moguće povrede uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računarskim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlašćenim pristupom, promenama ili zloupotrebom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. 
 

Korisnik je saglasan da Salon unutrašnje lepote i spoznaje nije odgovoran za neprikladno ili protivzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana i da je rizik od eventualnih šteta u potpunosti na korisniku. Salon unutrašnje lepote i spoznaje ni u kom slučaju nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica korišćenja, ili zbog nemogućnosti korišćenja internet stranica Salon unutrašnje lepote i spoznaje delimično ili u celosti. Salon unutrašnje lepote i spoznaje nije odgovoran za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašćeni korisnik može postaviti na internet stranicu Salon unutrašnje lepote i spoznaje. 
 

Bilo kakav sadržaj koji nije u skladu sa uslovima korišćenja u svakom trenutku može biti uklonjen ili promenjen bez posebne najave ili obrazloženja. Salon unutrašnje lepote i spoznaje može u svakom trenutku da vrši kontrolu sadržaja na internet stranicama Salon unutrašnje lepote i spoznaje, posebno interaktivnog dela, a sa ciljem da osigura poštovanje kako ovih uslova korišćenja tako i poštovanje pozitivnih propisa Republike Srbije. Shodno tome Salon unutrašnje lepote i spoznaje zadržava pravo uklanjanja bilo kog materijala za koji prema vlastitoj diskrecionoj oceni utvrdi da nije u skladu sa ovde postavljenim uslovima, kao i ukinuti lozinke ili korisničke naloge korisnika.Korisnik je saglasan da su sve interaktivne opcije, a posebno komunikacija putem privatnih poruka, chata, foruma ili drugi načini slanja poruka ili međusobnog komuniciranja javnog karaktera i nemaju status poverljivih informacija pa stoga Salon unutrašnje lepote i spoznaje može nadzirati sadržaj komunikacije korisnika bez njihovog znanja i posebnog odobrenja. 
 

Pošto Salon unutrašnje lepote i spoznaje obavezno ne kontroliše ili autorizuje sadržaj poruka ili informacija koje se mogu naći na internet stranicama Salon unutrašnje lepote i spoznaje, Salon unutrašnje lepote i spoznaje nije odgovoran kako za radnje koje korisnik preduzima u bilo kom delu internet stranice Salon unutrašnje lepote i spoznaje, tako i za sadržaj koji bi korisnik mogao da postavi na istoj. 
 

Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na internet stranicama Salon unutrašnje lepote i spoznaje, smatra se da korisnik daje Salonu unutrašnje lepote i spoznaje pravo korišćenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koju drugu pravno dozvoljenu namenu. Korisnik izričito izjavljuje da neće smatrati odgovornom Salon unutrašnje lepote i spoznaje, njene ogranke, odgovorne osobe u društvu, zaposlene i agente za naknadu eventualne štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli da nastanu korišćenjem internet stranice Salon unutrašnje lepote i spoznaje od strane korisnika. 
 

Salon unutrašnje lepote i spoznaje može u svako doba da raskine poslovni odnos sa bilo kojim svojim korisnikom i ukinuti mu lozinke ili korisničke naloge. U tom slučaju ne prestaju da važe uslovi koji se odnose na odgovornost i obaveze korisnika. Salon unutrašnje lepote i spoznaje ne garantuje za tačnost, potpunost ili korisnost bilo kog sadržaja na internet stranicama Salona unutrašnje lepote i spoznaje postavljenog od strane korisnika, trećih lica ili neovlašćenih korisnika.
 

Salon unutrašnje lepote i spoznaje nije odgovorna za bilo kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu iz razloga što se korisnik oslonio na informacije dobijene na internet stranicama Salon unutrašnje lepote i spoznaje. Salon unutrašnje lepote i spoznaje se izričito ograđuje u svakom smislu od sadržaja materijala na internet stranicama trećih strana, na koje bi se moglo pristupiti sa internet stranice Salon unutrašnje lepote i spoznaje. U slučaju da korisnik pristupi internet stranicama trećih strana, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumeva svako isključenje odgovornosti Salona unutrašnje lepote i spoznaje. 
 

U slučaju da je neka od stavki ovih uslova korišćenja ništavna, takva ništavnost neće uticati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih uslova, pa će preostali delovi ovih Uslova ostati na snazi, a ništavna odredba će se zameniti valjanom odredbom koja po smislu i pravnoj volji najviše odgovara odredbi koja je ništavna. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih uslova korišćenja, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovde navedenih prava. 
 

Za sve pravne sporove koji mogu da nastanu vezano za korišćenje internet stranice Salon unutrašnje lepote i spoznaje nadležan je Osnovni sud u Subotici.
 

Registracijom / otvaranjem korisničkog naloga na internet stranici Salon unutrašnje lepote i spoznaje smatra se da je korisnik ove Uslove korišćenja u celosti pročitao. 
 

Uživajte u našim proizvodima i servisu! 
 

Vaš Salon unutrašnje lepote i spoznaje 

 

 

 

Sigurnost plaćanja

Plaćanje u Srbiji je putem pouzeća preko kurirske službe Salon unutrašnje lepote i spoznaje. 

Plaćanje karticama iz inostranstva : 

Prilikom unošenja podataka o debitnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL (Secure Socket Layer) protokola i PKI sistema. 

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, PayPal, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama PayPal-a. 

 

 

Način dostave

Isporuka proizvoda u okviru teritorije Republike Srbije vrši se u roku od 48 sati. 

Sve porudžbine šaljemo putem kurirske službe AKS. 

Plaćanje je pouzećem na teritoriji republike Srbije i poštarina je besplatna za sve porudžbine iznad 4000,oo RSD! 

Za sve porudžbine koje su van teritorije Srbije isporuka je od 48h do 7 dana u zavisnosti od destinacije. 

Pošiljke šaljemo radnim danima. Sve pošiljke primljene do 12 časova i potvrđene od strane našeg radnika poslaćemo istog dana, a biće isporučene najčešće u roku od 48 sati. 

Pošiljke koje primimo od petka u 12 časova do ponedeljka u 12 časova poslaćemo u ponedeljak. 

Pošaljite nam brzu poruku

ili idite na kontakt stranu
Molimo Vas, popunite sva obavezna polja.
Hvala! Vaš email je poslat.